Project C,mm,n is een project dat streeft naar een Open Source duurzame auto van de toekomst. Door de nieuwste technieken en toekomstige scenario’s te combineren was het streven een geheel nieuw type te ontwikkelen. Deze auto kan door iedereen aangepast worden en ieder kan helpen met suggesties.

Tijdens de AutoRAI 2008 is deze auto gepresenteerd, waar de Universiteit Twente stond met ontwerp van de intelligente systemen in een Virtual Reality omgeving. Deze omgeving testte hoe bestuurders zouden reageren op een auto die automatisch remt, gas geeft en de weg volgt.

05/10/2008