TRIZ is een methodologie om toekomstige ontwikkelingen in de markt te voorspellen. Het is gebaseerd om hoe verleden producten evolueerden, en kan gebruikt worden om hedendaagse problemen op de lossen. Het richt zich op het oplossen van contradicties: schijnbaar onoplosbare problemen, dit wordt gedaan door problemen abstracter te maken en daaruit nieuwe (creatieve) oplossingen te bedenken.

Bij deze methode kan men de meest complexe producten oplossen, en ik heb hierin een training gevolgd tijdens de zomervakantie van 2010. Oplossingen die met TRIZ ontdekt worden zijn vaak simpel en goedkoop maar uitermate doeltreffend. Een voorbeeld daarvan is het oplossen van problemen met wrijving en slijtage van een boot door het oppervlakte te laten bevriezen.

 

05/07/2010