Namens de universiteit moest ik een App of product ontwikkelen dat intelligent de agenda van gebruikers kan beheren. Hiervoor heb ik een schatting gemaakt van de kosten, stroomverbruik en architectuur, maar ook de interface en functionaliteit. Dit is ontwikkelt in een A3-Architectuur.

 

25/03/2011