Voor mijn afstudeeropdracht van Industrial Design Engineer werd mij gevraagd om te kijken naar de toepasbaarheid van Motion Capturing voor product-ontwerpen. Motion Capturing (MoCap) is een methode om bewegingen van mensen digitaal op te nemen, waarna het afgespeeld kan worden op de computer.

Tijdens de opdracht bleek dat deze technologie veel vormen heeft, zoals optisch (gebruik maken van licht), magnetisme en bewegings-sensoren. Elke technologie heeft z’n voordelen en nadelen, maar snel werd geconcludeerd dat het vooral een dure technologie is gemiddeld genomen.

Hoewel het bruikbaar is voor virtuele omgevingen, ergonomie-testen en promotie-opnames, bleek al snel dat de huidige software te complex is om simpel en snel toegepast te kunnen worden door leken. Niettemin is gepoogd dit proces gemakkelijker te maken door een model in de vorm van kaarten te produceren die de stappen voor het kiezen van MoCap omschrijven.

08/06/2012