In deze opdracht keek ik naar hoe technologie-bedrijven uit Oost-Nederland het beste kunnen samenwerken in multi-disciplinaire projecten. Deze bedrijven kunnen hun kern-competencies gebruiken om samen nieuwe, competitieve producten te ontwikkelen. Het netwerk richt zich op bedrijven van een groter formaat. Dit is een nieuw concept dat sinds 2011 bestaat.

Deze opdracht richtte zich op het efficient structureren van de samenwerkingen, rechten en meer van individuele partners. Factoren van belang zijn communicatie, vertrouwen en natuurlijk competenties van de verschillende partijen. Waar ik naar heb gekeken zijn de verschillen en overeenkomsten hierin. Vanuit deze informatie heb ik aanbevelingen en een toolkit ontwikkelt voor AMMON.

Het AMMON-netwerk was de basis van deze opdracht, waarin reeds ruim 14 partners zitten.

Geconcludeerd werd dat er meer afstemmen moest komen tussen de bedrijven en het management van AMMON. Het functioneert goed, maar niettemin waren er verschillen in perceptie betreffende bijvoorbeeld financiering en aansturing. Daarvoor was een toolkit ontwikkelt dit ondersteunt in het achterhalen van de eisen en wensen van alle participanten.

08/06/2013