Er werd mij gevraagd over ik een afbeelding kon maken om duidelijk te maken hoe de verhoudingen tussen de SP en D66 waren in Europa. Deze afbeelding moest de verschillende meningen van de verschillende partijen reflecteren, maar ook tot denken brengen. Hieronder is het resultaat te vinden:

SP-Opzet4-4

29/06/2016